Comuna Storobaneasa

Romania Judetul Teleorman

Clear Spacer

  Prima pagina  

 

Clear Spacer
Clear Spacer
Clear Spacer

Clear Spacer     

Clear Spacer  Harta Comunei  Buget

 

 Localitati componente : Storobaneasa, Beiu


Suprafata teritoriului administrativ 9148 ha

intravilan : 358.2 ha

extravilan : 8789.8 ha

Proiecte de investitii:

Grădiniţă cu 102 locuri
Alimentare cu apă
Reabilitare Şcoala cu clase I-VIII "Vasile
Racotta"  

                                din Ştorobăneasa

 


 

      Geografie si Hidrografie


      Judetul Teleorman se gaseste in sudul tarii,  la 43° 37’ 07” latitudine nordica. Dunarea este granita sudica a judetului de-a lungul a 90 km, fiind in acelasi timp si granita statala cu Bulgaria. Vecinii Teleormanului sunt judetele: Olt la vest, Arges in nord-vest, Dambovita in nord-est, Giurgiu in est si statul Bulgaria la sud. Teleormanul este un judet cu suprafata medie (5.790 kmp - reprezentand 2,4% din suprafata totala a Romaniei - locul 19 din punct de vedere al suprafetei) si este alcatuit din 85 % teren agricol, 5% paduri, 4% apa, 6% constructii si drumuri.

In judet exista 3 municipii (Alexandria-resedinta judetului, Turnu Magurele, Rosiorii de Vede), 2 orase ( Zimnicea si Videle) si 92 de comune cu peste 230 de sate. Populatia totala este de 473.199 locuitori (2,1% din populatia totala a tarii). Populatia, la sfarsitul lui 1996, numara 195.000 locuitori, iar populatia rurala 310.114 locuitori.

    pozitionarea comunei Storobaneasa

 

           Clima are un caracter continental cu veri calduroase, precipitatii moderate, in special sub forma de averse, si cu viscole in timpul iernii. Radiatia solara variaza intre 125 si 127 kcal/cmp/an. Temperatura medie anuala este de 11,5° Celsius si media anula a precipitatiilor este de 530 mm/mp. Relieful este caracterizat de doua grupe dominante: campia si lunca fluviului Dunarea.

   Cea mai inalta altitudine este de 170 m, in partea nordica a judetului. Zona campiei este altcatuita din patru parti: Burdea, Boianu, Burnas si Lunca Dunarii. Reteaua hidrografica include Dunarea si afluentii sai importanti:Oltul, Urlui, Calmatui si Vedea. In zona nord-estica a judetului este udata de apele raurilor Dimbovnic, Glavacioc si Cilnistea, afluenti ai Neajlovului, toate avand un debit de 1-2 mc/s.

     Judetul este traversat de raul Vedea cu un debit anual de 5,5 mc/s. Comuna Cervenia situata in partea estica a judetul, pe malul stang al raului Vedea la distante medii fata de trei orase invecinate:- 20 km de Alexandria, 35 km de Zimnicea, 60 km de Giurgiu. Principala cale de acces care traverseaza comuna de la NV la SE este  DJ 506

 
   Populatia

 Populatia totala    

3362

 din care:   femei 

                  barbati

1765

1797

 Grupe de varsta:

                01-17

                18-29

                30-64

           peste 65

462

438

2112

550

 
POPULATIA OCUPATA

TOTAL din care:

- agricultura, silvicultura

- industrie, constructii

- invatamant, cultura

- sanatate

- prestari servicii

- altele

1649

1520

 

 

 

57

72

 
 
  Industrie si Agricultura

Activitati specifice zonei: - Cultivarea terenului agricol

                                                               - Creşterea animalelor

 

 ECHIPAREA TERITORIULUI

  Suprafata totala - ha     

  Intravilan            

  din care:

  - zona de locuit

  - asociatii si societati agricole, regii, societati

  - dotari social-culturale

  - retea stradala

  - spatii plantate, sport, cimitire

  - alte folosinte, terenuri cu destinatie speciala

  - zona centrala

  Locuinte existente - total - numar                     

  Locuinte in proprietate publica  - numar                

  Locuinte din fondurile private - numar                   

9148

358.2

 

238.83

58.85

1.95

44.66

4.31

9.6

 

1386

      0

 1386

 

       Activitatea desfasurata la nivel de comuna : agricultura, legumicultura si cresterea animalelor

 

  Activitati economice principale:

Societati si asociatii agricole  (capital privat)    

Asociatii familiale                                                    

Persoane individuiale autorizate                         

Magazine universale si mixte                               

Unitati prestari servicii                                            

Mori                                                                               

Prese ulei                                      

8  

10  

13  

12  

12  

6  

6  

 

Invatamant, cultura, turism

INVATAMANT

GRADINITE, CRESE

Unitati
Locuri 102

SCOLI

Unitati 2
Sali de clasa 12
Clase de elevi 15
Elevi 269
Cadre didactice 30

CULTURA

BIBLIOTECI

Unitati 1
BAZE SPORTIVE
Unitati 1
BISERICI ORTODOXE
Unitati 2

 

Obiective turistice:

Ambianţă rustică
Valea Teleormanului la vărsarea în râul Vedea, loc cunoscut sub denumirea populară "întânituri"
Două Biserici ortodoxe "Adormirea Maicii Domnului" (Biserica "Adormirea Maicii Domnului" Ştorobăneasa a fost zidită din temelie în anul 1889 şi pictura a fost definitivată în anul 1904. În anul 1996, în interior s-a efectuat tabloul în cinstea eroilor comunei din al doilea război mondial şi eroii revoluţiei din anul 1989)
Biserica baptistă
Biserica adventistă
Pădurea Beiu
Tradiţii: Sărbătoarea viilor "Zerezanul"
Conacul boieresc "Vasile Racotta"
Conacul boieresc "Radu Noica"


Sanatate

Dispensare 1
Farmacie 1
Medici 2
Nr.medici/nr.paturi 2/3562
 

Transporturi si comunicatii

DISTANTELE   fata de municipiul ALEXANDRIA

COMUNA ACCES  AUTO   ACCES  CF
PE DJ  PE DN KM STATIE CF KM
STOROBANEASA 504 6 24    

 

Strazi

Lungime totala-km 44,66
Iluminate electric- km 44,66
Servicii postale-nr.unitati 1
Servicii telefonice-nr.abonati 473
Servicii cablu tv-nr.abonati 1117
 

Facilitati oferite investitorilor

Forţă de muncă disponibilă
Forţă de muncă relativ ieftină
Potenţial ridicat de resurse umane (tineri cu studii medii şi superioare)
Posibilităţi de concesionare şi închiriere teren
Disponibilitatea autorităţilor locale de a încheia relaţii de parteneriat cu investitorii locali şi străini
Posibilităţi finanţare ferme agricole
Cadru social favorabil
Dezvoltarea zootehniei ca urmare a existenţei de bovine, caprine şi ovine la nivelul localităţii
Dezvoltarea industriei producătoare de lapte
Existenţa unui serviciu de salubritate la nivelul comunei
Reţea de drumuri pietruite
Poluare scăzută
Situarea comunei la 20 km de municipiul reşedinţă de judeţ Alexandria
Producţie mare de legume (roşii, castraveţi, vinete)
TV cablu
Promptitudine în obţinerea de informaţii
Existenţa iluminatului public stradal
Acces internet
Acoperire Connex, Orange, Cosmote


Quick Links
clear spacer clear spacer clear spacer
clear spacer

PRIMARIA

- Declaratii avere, interese

- Aparat de specialitate

- Program functionare

- Organigrama

- Stat de functii

COMUNA

1. Geografie si Hidrografie
2. Populatia
3. Industrie si Agricultura
4. Invatamant , cultura, turism
5. Sanatate

6. Transporturi si comunicatii

7. Facilitati oferite investitorilor

clear spacer
clear spacer

clear spacer

clear spacer

Webmaster@2007